Przedsiębiorcy

Kancelaria MASTER LEGAL oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę we wszystkich aspektach prawnych. W ramach umowy w zakres usług wchodzić mogą dyżury w siedzibie Klienta czy np. maksymalny termin reagowania (np. zasada maksymalnie 2 dni na reakcję). Klienci zawierający umowy o kompleksową obsługę prawną mają możliwość otrzymania preferencyjnych stawek na stawki godzinowe w stosunku do Klientów obsługiwanych w ramach danej sprawy. W zakres pomocy prawnej wchodzi także udział w negocjacjach, mediacji oraz analizowanie zagrożeń i doradzanie przy zawieraniu umów.

Specjalizacje prawne

Prawo spółek handlowych

Kancelaria wspiera przedsiębiorców we wszelkich sprawach korporacyjnych, takich jak prowadzenie zgromadzeń wspólników oraz ich protokołowanie, projektowanie tekstów uchwał, sygnalizowanie niezbędnych formalności, a także prowadzenie postępowań rejestrowych.

Fuzje i przejęcia

Prowadzimy pełną obsługę procesów przekształcenia spółek, w tym ich łączenia oraz dzielenia – od momentu planowania przekształceń aż do ich pomyślnego zarejestrowania.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom zarówno dochodzić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jak i oddłużyć się poprzez prawidłowe i terminowe zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Prawo gospodarcze

Prowadzimy pełną obsługę w zakresie prawa gospodarczego, w tym przygotowujemy i opiniujemy umowy handlowe, przygotowujemy wzorce umowne, a także prowadzimy sporne sprawy gospodarcze.

Prawo ochrony danych osobowych

Kancelaria oferuje pełna obsługę w zakresie danych osobowych, w tym przygotowywanie stosownych procedur i dokumentacji, analizy ryzyka, asysty przy incydentach naruszenia bezpieczeństw danych osobowych oraz zapewnia Inspektora Ochrony Danych z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami.

Prawo zamówień publicznych

Kompleksowa obsługa zamawiających od rozpisania odpowiedniego SIWZ po asystę przy prowadzeniu przetargów lub innych form zamówień publicznych. Dla wykonawców oferujemy pomoc przy sporządzaniu pism do zamawiających, w tym odwołań od rozstrzygnięcia przetargu lub odwołań od treści SIWZ (czy też pytań do SIWZ).

Prawo ochrony środowiska

Kancelaria ma w zespole osoby z licznymi publikacjami naukowymi w tym zakresie. Zajmujemy się licznymi zagadnieniami z tej dziedziny, w tym problematyką gospodarki odpadami oraz informacji o środowisku i jego ochronie, a także tzw. uchwałami antysmogowymi.

Prawo nowych technologii

Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców działających na rynku nowych technologii, w tym w dziedzinie aplikacji komputerowych oraz kryptowalut. Uczestniczymy w międzynarodowych projektach opartych na nowych technologiach.

Prawo pracy

Wspólnie z działem księgowym i kadrowym grupy MASTERBILL oferujemy pełną obsługę w zakresie prawa pracy, w tym opiniowanie i tworzenie wszelkich aktów wewnątrzzakładowych, ocenę zgodności postępowania z przepisami prawa pracy, asystę przy rozwiązywaniu stosunków pracy oraz prowadzenie ewentualnych sporów sądowych.

Prawo i postępowanie administracyjne

Kancelaria doradza i występuje we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych, w tym w zakresie prawa budowlanego czy np. pozwoleń zintegrowanych. Przygotowujemy, w razie takiej konieczności, odwołania od niekorzystnych decyzji lub skargi do sądu administracyjnego. Występujemy przed sądami administracyjnymi.

Prawo podatkowe

Wspólnie z działem księgowym grupy MASTERBILL oferujemy kompleksową obsługę w skomplikowanych sprawach podatkowych oraz sporach z organami podatkowymi.

Prawo medyczne

Kancelaria oferuje pełną obsługę podmiotów leczniczych, w tym w zakresie niezbędnych procedur oraz dokumentacji a także współpracy z NFZ i występowania w przetargach.
Scroll Up
WordPress Image Lightbox