Partnerzy

Mateusz Hańderek

Radca prawny. Partner tytularny Kancelarii Master Legal.

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie karnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie nowych technologii, prawie medycznym, prawie motoryzacyjnym, prawie budowlanym i ochronie danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – magister prawa. Tytuł magistra uzyskał broniąc pracę magisterską pod tytułem „Ochrona danych osobowych w prawie administracyjnym”. Następnie, w latach 2011-2013 odbywał wymagające szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Finalnie, w 2014 roku wyróżnieniem złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. W latach 2008 – 2014 roku współpracował z jedną z renomowanych kancelarii prawnych w Katowicach. Następnie w latach 2014 – 2019 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego MH LEGAL.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej, górniczej, medycznej i produkcyjnej, a także Klientów indywidualnych. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, którymi zajmuje się jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektor Ochrony Danych od co najmniej dziesięciu lat. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku „Inspektor Ochrony Danych”. Przez kilka lat prowadził kompleksową obsługę prawną grupy spółek z kapitałem brytyjskim w języku angielskim. Uzyskał ocenę „A” z egzaminu Certificate of Advanced English. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Prywatnie pasjonat sportu i literatury.

Wybrane osiągnięcia naukowe i zawodowe:

 • Wykładowca na dwóch uczelniach: na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykłada prawo administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.
 • Publikacje: Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Wykorzystanie energii słonecznej w świetle polskich regulacji prawnych, Ekologia (ISSN: 15074994), 4/80/2016, s. 37-38; Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Nowe regulacje prawne w zakresie wycinania drzew i krzewów, Ekologia (ISSN: 15074994), 1/81/2017, s. 33-34; Mateusz Hańderek, Rafał Fic, Regulacje prawne dotyczące przemieszczania odpadów, Ekologia (ISSN: 15074994), 2/82/2017, s. 42-43; Mateusz Hańderek, Problemy stosowania przepisów o uchwałach w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, Aktualne problemy prawa gospodarowania odpadami, (ISBN 978-83-89476-13-5), s. 63-72;
 • autor następujących artykułów na portalu internetowym www.biznesprawo.com: – „Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd)”; – „Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.”;
 • Egzamin zawodowy zdany w wyróżnieniem,
 • Praca magisterska z zakresu administracyjnego prawa materialnego – ochrony danych osobowych – oceniona oraz obroniona na ocenę bardzo dobrą.
 • Odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w 2015 r. organizowanych przez Zontek i Wspólnicy, potwierdzonych certyfikatem „Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Eksperta Stosowania Przepisów oraz Zarządzania Systemem Ochrony Danych Osobowych” oraz certyfikatem o odbyciu szkolenia z zakresu prowadzenia kontroli ochrony danych osobowych,
 • Uzyskane certyfikaty językowe: First Certificate of English (ocena „A”) w 2000 r., Certificate of Advanced English (ocena „A”) w 2009 r.
 • uczestnictwo w posiedzeniu Senackiego Zespołu Śląskiego, w dniu 21 lutego 2017 r. w gmachu Senatu RP, temat posiedzenia: „Smog – przyczyny i możliwości zwalczania”
 • czynne uczestnictwo w konferencji naukowej „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prowadzenie szkoleń z zakresu rękojmi za wady fizyczne dla podmiotów gospodarczych z woj. śląskiego
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa spółek handlowych dla zarządów spółek
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz audytów z zakresu ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), dla kilkunastu podmiotów gospodarczych z terenu Śląska
 • uczestnictwo w II etapie konkursu arbitrażowego LEWIATAN organizowanego w 2013 r. przez Sąd Arbitrażowy LEWIATAN w Warszawie
 • Uczestnictwo w turnieju negocjacyjnym organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2013 r.

Sprawdź nasze umiejętności i zadzwoń!

Paweł Relidzyński

Radca prawny. Partner tytularny Kancelarii Master Legal oraz współzałożyciel całej Grupy Masterbill, w ramach której przez okres 3 lat kierował działem prawnym.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w tym szczególności w fuzjach i przejęciach, prawie gospodarczym, prawie zobowiązań, prawi podatkowym, prawie umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz sądowym i egzekucyjnym dochodzeniu należności.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – magister prawa. Wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, a także stypendysta międzynarodowego programu Programme in European Private Law for Postgraduates, w ramach którego uczestniczy w wykładach na wydziałach prawa najlepszych uniwersytetów w Europie, w tym m.in. w Munster, Lueven czy Genui. Nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz złożył egzamin zawodowy z wyróżnieniem.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży deweloperskiej oraz produkcyjnej, tworzeniu oraz przekształcaniu spółek prawa handlowego oraz prowadzeniu negocjacji i sporów przedsądowych.

Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prelegent wielu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym niemieckim.

Pasjonat piłki nożnej oraz narciarstwa alpejskiego.

Wybrane publikacje angielsko i polskojęzyczne:

 • „Evolution of liability of a liquidator of a limited liability company for ineffective enforcement taking into account the introduction of article 2991 in the Code of Commercial Companies” [w:] Evolution of Private Law. New Perspectives (ISBN: 9788365694577), s. 76 – 86;
 • „Legal status and creditors protection of association as an entrepreneur” [w:] Law&Society (ISSN 2410-4787);
 • „Association as an entrepreneur in the polish law” [w:] Kорпоративнe правo України та країн Европейского Союзу: нoвeли законодавства, Ivano-Frankivsk 2018, s. 125 – 127;
 • „Brak szkody po stronie wierzyciela a obowiązek zapłaty przez dłużnika zastrzeżonej kary umownej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2017 r., I ACa 259/17” [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 2019/2/11 (ISNN: 0867-1850);
 • „Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego” [w:] „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 04/2015 (ISNN: 2080-9506), Toruń 2015, s. 69 – 87;
 • „Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach” [w:] „Ekologia” nr 4/76/2015;
 • „Obowiązek zapłaty kary umownej w przypadku niewystąpienia szkody po stronie wierzyciela” [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Strzępki.

Pozostałe osiągnięcia zawodowe:

 • Wygłoszenie referatu w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates pt.: “The mechanisms of protecting creditors in the ineffectiveness of enforcement against the assets of associations” na Uniwersytecie w Genui (24.05.2018 r.);
 • Wygłoszenie referatu na XVI International Conference, Corporate Law of Ukraine and in European Union: Amendments of Law, 5-6 October 2018, Ivano – Frankivsk, Ukraine, Law Institute Vasyl Stefanyk Precarpathian National University pt.: “Associaton as an Entrepreneur” (06.10.2018 r.);
 • Wygłoszenie referatu w ramach Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Katowicach w dniu 13.11.2018 r. pt. „Spółka z o.o. komplementariuszem – przedsiębiorstwo idealne?” (13.11.2018 r.);
 • Wygłoszenie referatu w ramach Moot Competition w trakcie pobytu na Uniwersytecie w Genui w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates;
 • Wygłoszenie referatu na konferencji „Wybrana problematyka funkcjonowania spółek osobowych pt.: „Spółka z o.o. komplementariuszem – przedsiębiorstwo idealne?”;
 • Wygłoszenie referatu na konferencji pt.: „Gospodarka odpadami. Przetwarzanie. Recykling.” organizowanej przez Polską Izbę Ekologii w dniu 22 września 2015 roku – wystąpienie w Panelu II pt.: „Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach”.
 • Pobyt na Uniwersytecie w Munster (Niemcy), Wydział Prawa i Administracji w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates;
 • Pobyt na Uniwersytecie w Lueven (Belgia), Wydział Prawa i Administracji, w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates;
 • Pobyt na Uniwersytecie w Genui (Włochy), Wydział Prawa i Administracji, w ramach Programme in European Private Law for Postgraduates;
 • Uczestnictwo w Akademii Spółek Kapitałowych 2017 organizowanej przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji UJ;
 • Ukończony 2-letni Kurs Legal English w English Language Centre.
Scroll Up
WordPress Image Lightbox