Klienci indywidualni

Kancelaria MASTER LEGAL oferuje klientom indywidualnym kompleksową obsługę.

Klienci zawierający umowy o kompleksową obsługę prawną mają możliwość otrzymania preferencyjnych stawek na stawki godzinowe w stosunku do Klientów obsługiwanych w ramach danej sprawy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaproponować.

Kontakt
współpraca indywidualna

Specjalizacje prawne

Sprawy odszkodowawcze

Prowadzenie spraw obejmujących reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, jak i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, wad kupionych pojazdów (w tym roszczenia z tytułu rękojmi), błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych czy też wypadków przy pracy.  Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed instytucjami i urzędami, zarówno w postępowaniach przedsądowych, jak i sądowych, a także w negocjacjach.

Sprawy spadkowe

Prowadzenie spraw o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Doradztwo w zakresie prawidłowości już sporządzonych oświadczeń na wypadek śmierci (testamentów/zapisów windykacyjnych), jak i sporządzanie projektów takich oświadczeń.

Sprawy rodzinne

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty jak i sprawach o podział majątku wspólnego. Reprezentowanie Klientów w tym zakresie na wszystkich etapach sprawy, tj. w negocjacjach oraz na etapie sądowym.

Sprawy pracownicze

Doradztwo przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę. Prowadzenie spraw pracowników o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, jak i spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Reprezentowanie pracowników w postępowaniu przed sądem pracy w powyższym zakresie.

Sprawy karne

Obrona w sprawach o zbrodnie, występki i wykroczenia, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak i postępowania przed sądem odwoławczym.

Nadto Kancelaria reprezentuje również pokrzywdzonych, jako oskarżyciel posiłkowy lub wnosząc subsydiarny akt oskarżenia.

Sprawy przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym

Prowadzenie spraw w zakresie wszelkich roszczeń wobec przedsiębiorców przesyłowych, tj. dotyczących przesyłu energii, gazu, wody, itp. oraz urządzeń przesyłowych. Reprezentowanie Klientów w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości.

Sprawy majątkowe

Doradztwo w sprawach związanych z prawem rzeczowym, takich jak transakcje nabycia nieruchomości oraz umowy przedwstępne/warunkowe nabycia. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach o zapłatę, np. zwrotu pożyczki lub ceny sprzedaży.

Prawo motoryzacyjne

Razem z firmą AUTOPRAWO prowadzimy sprawy z szeroko pojętego prawa motoryzacyjnego, w szczególności sprawy dotyczące wadliwych pojazdów (rękojmia za wady fizyczne lub prawne), dotyczące odstąpienia od umowy, obniżenia ceny lub żądania naprawy.
Scroll Up
WordPress Image Lightbox