Kompleksowe rozwiązania

Kompleksowość usług

ZAGADNIENIE
Dla Przedsiębiorcy bardzo istotna jest współpraca z firmą, która będzie świadczyć w jednym miejscu wszystkie usługi niezbędne przy prowadzeniu działalności, tj. usługi księgowe, podatkowe, prawne oraz czynności notarialne niezbędne w działalności spółek komandytowych czy kapitałowych.

PROBLEM
Niewiele podmiotów na rynku oferuje Klientom w jednym miejscu zakres wszystkich ww. wymienionych usług. Wpływa to negatywnie na czas Przedsiębiorcy, gdyż zmuszony jest zasięgać konsultacji w różnych miejscach, organizować odrębne spotkania, współpracować z wieloma osobami jednocześnie, a także koordynować wzajemną pracę tych osób.

ROZWIĄZANIE
Jako Grupa Masterbill możemy zaoferować naszym Klientom usługi outsourcingu zarówno księgowego, jak i prawnego w jednym miejscu. Grupa Masterbill może poszczycić się szeregiem wykwalifikowanych specjalistów, zarówno księgowych, podatkowych, jak również prawników Kancelarii Master Legal. Jest to kluczowe dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Ponadto, dzięki współpracy z kancelarią notarialną, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom niższe ceny i dogodne terminy.

Stała obsługa windykacyjna

ZAGADNIENIE
Szybka reakcja w przypadku przeterminowanych płatności jest niezbędna dla bezpieczeństwa prowadzonego przedsiębiorstwa.

PROBLEM
Niejednokrotnie kontrahenci nie uiszczają płatności w terminie, co często skutkuje przejściowymi problemami finansowymi przedsiębiorstw, a może prowadzić nawet do niewypłacalności i upadłości.

ROZWIĄZANIE
Kancelaria MASTER LEGAL prowadzi pełną obsługę przedsiębiorców w zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej, na każdym etapie sprawy (także w negocjacjach z dłużnikami).

Dedykowany prawnik

ZAGADNIENIE
Każdy podmiot, na rzecz którego świadczymy usługi stałej obsługi prawnej powinien mieć przyporządkowanego opiekuna, który orientuje się w globalnej sytuacji przedsiębiorstwa.

PROBLEM
Częstym problemem związanym ze stałą obsługą prawną jest prowadzenie każdej sprawy przez innego prawnika.

ROZWIĄZANIE
W kancelarii MASTER LEGAL każde przedsiębiorstwo, które zawarło z kancelarią umowę na stałą obsługę prawną ma przyporządkowanego wspólnika kancelarii, który globalnie czuwa prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa. Oczywiście dana sprawa może zostać powierzona prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzina, co jednak nie wyklucza globalnej opieki wspólnika Kancelarii.

RODO + IOD

ZAGADNIENIE
Opracowanie i wdrożenie dokumentacji niezbędnej do utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwach powinno być związane z możliwością powierzenia Kancelarii funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

PROBLEM
Częstym problemem przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych jest brak odpowiednich kwalifikacji, niezbędnych do powierzenia takim przedsiębiorstwom funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Osoby te muszą spełniać wymagania unijnego rozporządzenia RODO, co oznacza m.in. posiadanie odpowiedniej wiedzy prawniczej oraz praktyki.

ROZWIĄZANIE
Prawnicy Kancelarii zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji niezbędnej do utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwach posiadają odpowiednie kwalifikacje, które pozwalają na powierzenie im funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Scroll Up
WordPress Image Lightbox